TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC SẢN PHẨM GALLERY LIÊN HỆ
 
NM SÀNG TUYỂN CÁT VÂN HẢI
 
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI THỦY
 Xí nghiệp vận tải thuỷ được thành lập theo quyết định sô 298/TCT - TCLĐ ngày 31/3/1998 của Tổng Công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng.
Ngày đầu thành lập Xí nghiệp có 1.340 tấn phương tiện vận chuyển, số lượng CBCNV là 30 người.
 
DU LỊCH SINH THÁI VÂN HẢI